Pågående sammanträden:
29.04.22 testistung (Testasutus)
Testikokous äänestystoimintojen testausta varten (Test organisation Finland)
Tärkeä kokous! (Test organisation Finland)
Digihankevaltuuston ensikokous (Test organisation Finland)
Testistung 23.02.2021 (Saaremaa Vallavalitsus)
26.10.2018 test meeting (Test organisation Ukraine)
VOLIS

Välkommen till Sametingets digitala stödsystem för sammanträden

VOLIS är en administrativ, digital hantering av information i samband med möten; i förberedelser, genomförande och efterarbete. Syftet är att förenkla ärendehanteringen i styrelse, nämnder och plenum. Övergången till ett digitalt system är en del i vårt miljöarbete; vi minskar pappersförbrukning, portokostnader och transporter.

Systemet har utvecklats för offentlig sektor av den estniska staten. Originalversionen var finansierad av EU:s regionala utvecklingsfonder. VOLIS är en öppen programvara. Den svenska anpassningen av Volis har letts av imCode Partner AB i Visby och är finansierad av VINNOVA, SKL och regeringen. Systemet uppfyller svenska lagkrav och har anpassats för Sametingets behov.

Börja med att välja vilken organisation du vill besöka i menyn till vänster. Därefter väljer du aktuellt sammanträde.