აქტიური სხდომები:
Testikokous äänestystoimintojen testausta varten (Test organisation Finland)
Tärkeä kokous! (Test organisation Finland)
Our new magnificient sitting for the new counil group (Testasutus)
Digihankevaltuuston ensikokous (Test organisation Finland)
Testistung 23.02.2021 (Saaremaa Vallavalitsus)
26.10.2018 test meeting (Test organisation Ukraine)
VOLIS-e tutvustus

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება VOLIS-ში!

VOLIS (ადგილობრივი დემოკრატიული პროცედურების სისტემა) შეიქმნა იმ მიზნით, რომ: - ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები სწრაფად, მარტივად და ნაკლები ფინანსური რესურსით, რისთვისაც გამოვიყენებთ კომპიუტერულ პროგრამას; - ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილებების შესახებ სრული ინფორმაცია გაზიარებულ იქნას საზოგადოებასთან და მოხდეს მოსახლეობის წახალისება მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ პროცესებში. VOLIS-ი ქმნის სამუშაო გარემოს საკრებულოს და ადგილობრივი მთავრობების წევრებისთვის და აჩვენებს მოსახლეობას თუ რა ხდება სხდომების დღის წესრიგის და კენჭისყრის შედეგების ჩათვლით. ასევე პროგრამა ინტერნეტის საშუალებით ავტომატურად ამზადებს სხდომების პროტოკოლს/ანგარიშს.

საინფორმაციო სისტემის ძირითადი მახასიათებლები:

- ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის მართვა და გადამუშავება
- შეხვედრებში მონაწილეობის სხვადასხვა შესაძლებლობები, ვირტუალური მონაწილეობის ჩათვლით
- ელექტრონული კენჭისყრისთვის ID ბარათი
- სხდომის პროტოკოლის ავტომატური მომზადება
- სხდომების ვებ-ტრანსლაციის და ჩანაწერების არქივი
- მონაწილეობითი დემოკრატია &ndash მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ყველა პროცესის ელექტრონულად განხორციელების შესაძლებლობების ჩათვლით, ასევე მოსახლეობის წინასწარი გამოკითხვა, სადაც მოსახლეობის ელექტრონული ხმის მიცემა დაცულია
 

VOLIS-ის დაკავშირებული საკითხების კოორდინაციას ახორციელებს ესტონეთის მუნიციპალიტეტების ასოციაცია.

Volis-ის პირვანდელი ვერსიის დაფინანსება მოხდა ევროკავშირის თანხებით, ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდიდან. VOLIS არის უფასო ლიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამა!