Käynnissä olevat kokoukset:
Testistung 10.06.20 (Luunja Vallavalitsus)
Koosseisu häälteenamuse testimine 4.06.2020 (Testasutus)
Vanhusneuvoston kokous (Test organisation Finland)
Test istung uue sekretäri vaate jaoks (Testasutus)
VOLIS test meeting 18.12.2018. (Test organisation Finland)
26.10.2018 test meeting (Test organisation Ukraine)
VOLIS

Tervetuloa VOLIS-järjestelmään!

VOLIS on tukijärjestelmä kokousten päätöksentekoa varten. Järjestelmä on suunniteltu tukemaan esim. lautakuntien ja valtuuston jäsenten julkista päätöksentekoa kokouksissa. VOLIS on kattava päätöksenteon tukijärjestelmä, valmistelusta kokouskäsittelyn kautta jälkitöihin.

Järjestelmässä on kaksi pääaluetta:

  • tiedon välittäminen kansalaisille läpinäkyvyyden ja kansalaisten osallistumisen varmistamiseksi sekä tiedotus ennen päätöksentekoa, sen aikana ja sen jälkeen. Kansalaiset voivat lukea asiakirjoja ja äänestystuloksia sekä seurata kokousta verkko-tv-lähetyksen kautta. VOLIS antaa myös mahdollisuuden äänestää etäyhteyden välityksellä.

VOLIS-järjestelmän keskeisimmät toiminnot ovat:

  • paperiton asiakirja- ja prosessinhallinta
  • mahdollisuus osallistua kokouksiin etäyhteyden välityksellä ja muulla tavoin
  • sähköinen äänestys äänioikeutetuille sähköisen tunnistautumisen kautta
  • automaattinen pöytäkirjan käsittely
  • verkko-tv-lähetysten käsittely
  • tietoa toiminnasta kansalaisten saatavilla, mahdollisuus osallistua etäyhteyden välityksellä, läpinäkyvyys

VOLIS on virolaisen Andmevara Ltd:n kehittämä järjestelmä. Alkuperäisversion rahoittivat EU:n alueelliset kehitysrahastot. VOLIS on avoin järjestelmä!

Järjestelmän ruotsalainen versio on kehitetty imCode Partner AB:n johdolla Visbyssä ja työn ovat rahoittaneet VINNOVA, SKL ja Ruotsin hallitus.

Yhteyshenkilö Ruotsissa: Hillar Loor, hillar@imcode.com // Yhteyshenkilö Virossa: Henri Pook, henri.pook@andmevara.ee